Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам

Правову відповідальність за розміщення, зміст, достовірність та графічне відтворення рекламно-інформаційних матеріалів про лікарські засоби чи пристрої несе виробник, дистриб’ютор або інша структура, яка надала відповідні матеріали.

 

 

 

 

 

 

Колектив видавництва спеціалізованої

медичної літератури МЕДКНИГА та

редакція журналу «Практикуючий лікар»

раді вітати Вас на електронних

сторінках нашого журналу!

 

 

 

 

 

 

 

Рік заснування: 2012

 

Проблематика: висвітлення актуальної інформації для

лікарів-практиків усіх спеціальностей

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18599-7399 Р від 18.01.2012

Періодичність: 4 рази на рік

Наклад: 13100 примірників

Мова видання: українська, російська, англійська

 

Журнал цитується у наукометричних базах:

  • Научная электронная библиотека e-Library.ru (Росія)
  • Google Scholar (посилання на сторінку)

 

Головний редактор: Свінціцький Анатолій Станіславович, завідувач кафедри

внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор

 

Заступник головного редактора: Катеренчук Іван Петрович, завідувач кафедри

внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор

 

Відповідальний секретар: Свінціцький Ігор Анатолійович, асистент кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, магістр медицини

 

Члени редакційної колегії: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І.,

Венцківський Б.М., Гиріна О.М., Голубовська О.А., Дземан М.І., Долженко М.М.,

Жарінов О.Й., Жебель В.М., Журавльова Л.В., Заремба Є.Х., Захараш М.П.,

Колеснікова І.П., Коломоєць М.Ю., Крамарьов С.О., Кужко М.М., Маньковський Б.М.,

Мельник В.С., Мойсеєнко В.О., Напрєєнко О.К., Никула Т.Д., Павленко Р.І.,

Пасєчніков С.П., Петренко В.І., Селюк М.М., Соколова Л.І., Степаненко В.І.,

Ткач С.М.,Тяжка О.В., Хайтович М.В., Чернобровий В.М., Чешук В.Є.,

Чухрієнко Н.Д., Щербиніна М.Б., Яременко О.Б.

 

Члени редакційної ради: Біловол О.М., Єфімов А.С., Коваленко В.М., Майданник В.Г., Нетяженко В.З., Пиріг Л.А., Синяченко О.В., Фомін П.Д., Чайковський Ю.Б., Чекман І.С., Широбоков В.П., Дегенгардт Ф. (Німеччина), Кухаж Е.Й.(Польща), Макаревич А.Е. (Білорусь), Мусял Я. (Польща), Рапопорт С.І. (Росія), Сорока М.Ф. (Білорусь), Хоростовська-Винімко Й. (Польща).
 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6