Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

№1 (17), 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ЗМІСТ


КАРДІОЛОГІЯ


5 Л.В. Яковлєва, М.М. Портянка, І.В. Чинуш. Формальний VEN-аналіз призначень лікарських препаратів хворим на гіпертонічну хворобу в умовах стаціонару


8 А.І. Ячник, С.І. Машковська, А.Н. Поступальський, В.А. Ячник, О.В. Станішевський, О.В. Ступак. Тромбоемболія легеневої артерії: клінічні та діагностичні особливості перебігу за даними роботи спеціалізованої кардіохірургічноїустанови


14 Є.Х. Заремба, В.З. Макара, Л.О. Кобак. Інфекційний міокардит, ускладнений поліорганною недостатністю (клінічний випадок)


ЕНДОКРИНОЛОГІЯ


19 Н.В. Скрипник. Висока цукрознижувальна ефективність гліклазиду при мінімальному ризику гіпоглікемії у хворих нацукровий діабет 2-го типу (огляд літератури та особисті дані)


26 Л.В. Журавлева, Т.А. Моисеенко. Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных ожирением на этапе снижения массы тела


РЕВМАТОЛОГІЯ


34 Г.П. Потебня, В.С. Чорний. Роль хондропротекторів у менеджменті клінічного перебігу остеоартрозу: реалії та перспективи


38 В.В. Родіонова, О.С. Хмель. Зміни системи згортання крові у хворих на вторинний остеоартроз з больовим синдромом під впливом лікування ородиспергуємою формою мелоксикаму


41 Г.О. Проценко, К.А. Іванова. Ефективність та безпечність тривалої терапії нестероїдними протизапальними препаратами в лікуванні синовіту при остеоартрозі колінних суглобів


ПУЛЬМОНОЛОГІЯ


45 В.Ю. Приходько. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря (лекція)


КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ


55 Уніфікований клінічнийпротокол первинної,вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Меланома 2015


ОФТАЛЬМОЛОГІЯ


69 Д.О. Дерев’ягін. Візілотон — новий препарат для лікування захворювань поверхні ока


АВТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ


73 Є.Х. Заремба, Н.О. Рак, О.В. Заремба, В.І. Камінський. Хвороба Шегрена (клінічний випадок)


КЛАСИКИ МЕДИЦИНИ


78 З. Фройд. Лекція 20. Сексуальне життя людини


ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ


86 М.І. Дземан. Зі славним ювілеєм Вас, пане Академіку! З роси та води


ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ


91 В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко. Відлуння милосердя та благодійництва Свято-Покровського жіночого монастиря


ЮВІЛЕЇ


95 Никула Тарас Денисович (до 80-річчя від дня народження)


96 МЕДИЧНІ ПОДІЇ


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6