Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

№4 (16), 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

КАРДІОЛОГІЯ

 

5 А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.Е. Зайцева, М.В. Хоменко, Е.А. Багрий, В.Г. Яковенко. Эффективные подходы вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: медикаментозный контроль основных показателей (лекция 3)

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

12 А.Ю. Серватинська. Сучасні принципи діагностики та лікування синдрому подразненої кишки

 

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

21 Н.А. Кравчун. Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа

 

ГЕПАТОЛОГІЯ

 

25 Л.В. Журавлева, Т.А. Моисеенко. L-орнитин-L-аспартат в лечении неалкогольной жировой болезни печени у больных ожирением с признаками метаболического синдрома

 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

32 Д.О. Дерев’ягін. Вибір стартової терапії при синдромі сухого ока

 

НЕВРОЛОГІЯ

 

37 В.Ю. Шандюк. Особливості неврологічного та когнітивного дефіциту у хворих з ішемічним інсультом залежно від стану системи фібринолізу

 

42 З.І. Заводнова. Нейропатичний біль: основні аспекти діагностики та лікування (огляд)

 

45 С.Г. Бурчинский. Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний

 

РЕВМАТОЛОГІЯ

 

49 О.А. Радомський. Порівняльне вивчення знеболювальної дії препарату Напрофф і парацетамолу в поєднанні з хондропротекторами при лікуванні остеоартрозу

 

53 A.S. Svintsitskyy. Acute rheumatic fever: current diagnostic and therapeutic considerations

 

ОНКОЛОГІЯ

 

59 Є.Х. Заремба, О.В. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.М. Вірна, І.Д. Матвіїв. Клінічний випадок раку легень із метастатичним ураженням кісткової тканини

 

ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ

 

63 М.І. Дземан. Традиція триєдності лікувального процесу в українській медицині (частина 1)

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

74 В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко. Історія благодійництва на території України Великої княгині Олександри Петрівни Романової

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

80 Л.А. Пиріг. Рецензія на монографію професора В.Я. Березовського «Природна та інструментальна оротерапія»

 

81 ПОСТ-РЕЛІЗ

 

83 МЕДИЧНІ ПОДІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6
Template Joomla 1.6