Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯАбрагамович

Орест Остапович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

 

Борисенко

Анатолій Васильович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Бульда

Володимир Іванович

доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Венцківський

Борис Михайлович

член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Гиріна

Ольга Миколаївна

доктор медичних наук, професор, генеральний директор групи медичних компаній «ADONIS»;

 

Голубовська

Ольга Анатоліївна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Дземан

Михайло Іванович

кандидат медичних наук, доцент, науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС»;

 

Долженко

Марина Миколаївна

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

 

Жарінов

Олег Йосипович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

 

Жебель

Вадим Миколайович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

 

Журавльова

Лариса Володимирівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету;

 

Заремба

Євгенія Хомівна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

 

Захараш

Михайло Петрович

генерал-майор медичної служби, член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заступник генерального директора Універсальної клініки «Оберіг»;

 

Колеснікова

Ірина Павлівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Коломоєць

Михайло Юрійович

заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами;

 

Крамарьов

Сергій Олександрович

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Кужко

Михайло Михайлович

доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;

 

Маньковський

Борис Микитович

член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

 

Мельник

Володимир Степанович

доктор медичних наук, доцент, декан медичного факультету №1, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Мойсеєнко

Валентина Олексіївна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Напрєєнко

Олександр Костянтинович

заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Никула

Тарас Денисович

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Павленко

Раїса Іванівна

заслужений працівник культури України, генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України;

 

Пасєчніков

Сергій Петрович

заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Петренко

Василь Іванович

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Селюк

Мар’яна Миколаївна

кандидат медичних наук, професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії;

 

Соколова

Лариса Іванівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Степаненко

Віктор Іванович

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Ткач

Сергій Михайлович

доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;

 

Тяжка

Олександра Василівна

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Хайтович

Микола Валентинович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Чернобровий

В’ячеслав Миколайович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

 

Чешук

Валерій Євгенович

доктор медичних наук, професор, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти, професор кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Чухрієнко

Неонілла Дмитрівна

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія»;

 

Щербиніна

Марина Борисівна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

 

Яременко

Олег Борисович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6
Template Joomla 1.6