Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам

 

 

РЕДАКЦІЙНА РАДАБіловол

Олександр Миколайович

академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри клінічної фармакології Харківського національного медичного університету, керівник Північно-східного наукового центру МОЗ та НАМН України;

 

Єфімов

Андрій Семенович

академік НАН і НАМН України, РАН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР, доктор медичних наук, професор;

 

Коваленко

Володимир Миколайович

академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, віце-президент НАМН України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», завідувач кафедри терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

 

Майданник

Віталій Григорович

академік НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Нетяженко

Василь Захарович

член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Пиріг

Любомир Антонович

член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нефрології та ниркової замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

 

Синяченко

Олег Володимирович

член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету імені М. Горького (м. Лиман);

 

Фомін

Петро Дмитрович

академік НАН і НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Чайковський

Юрій Богданович

член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Чекман

Іван Сергійович

член-кореспондент НАН і НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і клінічної фармації, технології ліків ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»;

 

Широбоков

Володимир Павлович

академік НАН і НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Іноземні члени:


Дегенгардт

Фрідріх

(Friedrich Degenhardt)

доктор медичних наук, професор, колишній керівник гінекологічної клініки Лікарні Св. Франциска (Білефельд, Федеративна Республіка Німеччина);

 

 

Кухаж

Еугеніуш Йозеф

(Eugeniusz Józef Kucharz)


доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри та клініки внутрішніх хвороб і ревматології Шльонського медичного університету (Катовіце, Республіка Польща);

 

Макаревич

Аляксандр Едуардович

доктор медичних наук, професор, завідувач 1-ї кафедри внутрішніх хвороб Білоруського державного медичного університету (Мінськ, Республіка Білорусь);

 

Мусял Яцек

(Jacek Musiał)


доктор медичних наук, професор, завідувач 2-ї кафедри внутрішніх хвороб імені А. Щекліка і клініки алергології та імунології Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща);

 

Рапопорт

Семен Ісаакович

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації, завідувач відділу Науково-дослідного центру метаболічного синдрому Першого Московського державного медичного університету імені І.М.Сєченова (Москва, Російська Федерація);

 

Сорока

Микола Федорович

доктор медичних наук, професор, завідувач 2-ї кафедри внутрішніх хвороб Білоруського державного медичного університету (Мінськ, Республіка Білорусь);

 

Хоростовська-Винімко

Йоанна

(Joanna Chorostowska-Wynimko)

доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного інституту туберкульозу та захворювань легень (Варшава, Республіка Польща).

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6
Template Joomla 1.6