Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

 

№4 (12), 2014



ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо

 

Вітаємо професора Катеренчука Івана Петровича з високою професійною нагородою! завантажити

 

Науковий форум

 

І.А. Свінціцький. Свято медичної науки в стінах легендарної терапевтичної клініки імені академіка В.М. Іванова завантажити

 

Кардіологія


Є.Х. Заремба, Л.В. Кулик, О.В. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.І. Прокоса. Клінічний випадок інфекційного ендокардиту, ускладненого абсцесом кореня аорти завантажити

 

Артеріальна гіпертензія: уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги завантажити

 

Ревматологія

 

А.А. Бурьянов. Боль в суставах. Остеоартроз. Диагностика и лечение на современном этапе завантажити

 

Гепатологія

 

Л.В. Журавлева, Е.М. Кривоносова, Н.А. Лопина. Применение урсодезоксихолевой кислоты во внутренней медицине завантажити

 

А.С. Свінціцький, Н.П. Козак, І.В. Корендович, О.В. Барабанчик. Вивчення спектру жовчних кислот у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією завантажити

 

В.І. Янченко, В.М. Богомаз. Клінічний випадок хронічного стеатогепатиту, спричиненого вірусом гепатиту G завантажити

 

Л.В. Журавлева, Е.М. Кривоносова. Влияние сочетанной терапии альфа-липоевой кислотой и бенфотиамином на течение неалкогольной жировой болезни печени завантажити

 

Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C (2014) завантажити

 

Стоматологія

 

Н.А. Дземан. Міжсистемні клінічні зв’язки дифузних хронічних захворювань гепатобіліарної системи з позицій лікаря-стоматолога завантажити

 

Діабетологія


К.О. Зуєв, Т.Ю. Юзвенко, Д.Г. Когут. Препарат першої лінії цукрознижувальної терапії: метформін або похідні сульфонілсечовини? завантажити

 

О.В. Процюк. Пацієнт із цукровим діабетом 2 типу на прийомі в сімейного лікаря завантажити

 

Гематологія

 

И.А. Родионова, С.В. Скрипниченко, А.В. Шило, А.В. Мороз. Клинический случай агранулоцитоза при генерализованной цитомегаловирусной инфекции завантажити

 

Оториноларингологія

 

Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.В. Волкова, Мохамед Шемлі. Дані відеоларингостробоскопії у хворих з ускладненою функціональною гіпотонусною дисфонією у взаємозв’язку з показниками імпедансної аудіометрії завантажити

 

S.E. Yaremchuk. Pregnancy rhinitis: new links of pathogenesis завантажити

 

Гінекологія

 

Е.Н. Гопчук. Уриклар в комплексе лечения урогенитальных расстройств климактерического периода завантажити

 

А.В. Милевский. Эффективность применения препарата Итракон® при лечении кандидозного вульвовагинита у девочек завантажити

 

C.М. Мельников. Еволюція загальних принципів корекції залiзодефiцитних станів завантажити

 

Хірургія

 

В.Г. Мишалов, И.А. Назаренко, В.В. Храпач, Л.Ю. Маркулан, А.Н. Грабовой, О.И. Сивченко, В.М. Иванцок, О.И. Захарцева, В.В. Сулик. Усиление дубликатуры поверхностной фасции сетчатым аллотрансплантатом при мастопексии (экспериментальное исследование) завантажити

 

Педіатрія

 

Ю.В. Марушко, Є.Ю. Марушко. Застосування Німесуліду в педіатричній практиці завантажити

 

Ю.В. Марушко, Е.Е. Сабадаш, Л.Н. Полковниченко, О.Л. Таринская. Роль гипокальциемии в патологии пищеварительного канала завантажити

 

Історія медицини

 

М.І. Дземан. Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина IV) завантажити

 

В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко. Київський Поділ як осередок милосердя завантажити

 

На 85-річчя народин професора М.М. Бережницького завантажити

 

Павло Григорович Kравчун (до 70-річчя від дня народження) завантажити

 

Медичні події завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6