Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

 

№3 (11), 2014ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

Cлово головного редактора завантажити


Акцентована тема: 100-річчя ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України» і 80-річчя кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

 

А.С. Свінціцький. Славетна терапевтична школа академіка В.М. Іванова: сторінки історії та сьогодення завантажити

 

Д.Р. Шадлун, І.О. Тертишний, І.М. Дземан. Столітній досвід роботи ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України» завантажити

 

И.М. Трахтенберг. Воспоминания о прошлом и людях, в нем созидавших, – дань светлой памяти завантажити

 

Ю.Б. Чайковский. Евгений Борисович Букреев: известный и неизвестный завантажити

 

І.А. Свінціцький. Особливості відновлення та налагодження ефективної діяльності науково-педагогічної терапевтичної школи професора В.М. Іванова в перші післявоєнні роки завантажити

 

КАРДІОЛОГІЯ

 

І.П. Катеренчук, Н.В. Свічкар. Патофізіологічні механізми та клінічні прояви коморбідних станів (артеріальна гіпертензія, атеросклероз, психосоматична дисфункція) в перименопаузальному періоді завантажити

 

Л.В. Журавлева, И.А. Ильченко. Влияние фиксированной комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида на суточный профиль артериального давления и регресс гипертрофии миокарда у гипертензивных пациентов с метаболическими нарушениями завантажити

 

І.А. Свінціцький. Сучасні погляди на механізми розвитку, діагностику та лікування циротичної кардіоміопатії завантажити

 

С.В. Трунова. Параклінічні методи метамерної діагностики та профілактика артеріальної гіпертензії, поєднаної з ураженням судинних басейнів, при патології хребта завантажити

 

Є.Х. Заремба, В.З. Макара, Я.В. Мизак. Клінічний випадок розшаровуючої аневризми аорти з утворенням «несправжнього каналу» на фоні гіпертонічної хвороби завантажити

 

І.С.Чекман. Експериментальне й клінічне вивчення серцевих глікозидів (науково-педагогічний аспект) завантажити

 

РЕВМАТОЛОГІЯ

 

О.Б. Яременко, Л.Б. Петелицька. Дерматологічні прояви системних васкулітів завантажити

 

А.І. Таран, А.С. Остафійчук, Л.В. Буднік. Досвід лікування хвороби Стілла в дорослих завантажити

 

О.Б. Яременко, Г.М. Микитенко. Порівняльна оцінка клінічної та прогностичної значущості антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду та ревматоїдного фактору при ревматоїдному артриті завантажити

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

А.С. Свінціцький, К.М. Ревенок, С.О. Маляров, І.В. Корендович. Особливості особистісної реакції пацієнтів із функціональною диспепсією: рандомізоване двоцентрове дослідження завантажити

 

А.С. Свінціцький, К.М. Ревенок, Ю.Ю. Ліва. Роль синдрому надмірного бактеріального росту в розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки завантажити

 

НЕФРОЛОГІЯ

 

Л.А. Пиріг. Основні засади організації нефрологічної допомоги завантажити

 

Т.Д. Никула, С.В. Трунова. Корекція Адаптолом нейровегетативних розладів у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією та нейрометамерними ураженнями вертебробазилярного і мезоаортального басейнів завантажити

 

В.О. Мойсеєнко. Вегетативний гомеостаз і порушення гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією на тлі ураження нирок завантажити

 

ГЕПАТОЛОГІЯ

 

N.V. Dynnyk. Contemporary view on diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease завантажити

 

ФТИЗІАТРІЯ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

В.І. Петренко, Р.Г. Процюк, Г.Ф. Марченко, Т.В. Малиновська. Частота виявлення вірусних гепатитів В і С серед хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз завантажити

 

М.І. Дземан. Санаторно-курортне лікування пульмонологічних хворих. Частина 2 завантажити

 

ХІРУРГІЯ

 

В.Г. Мишалов, И.А. Назаренко, В.В. Храпач, Л.Ю. Маркулан, А.Н. Грабовой, О.И. Сивченко, В.М. Иванцок, О.И. Захарцева, В.В. Сулик. Укрепление заднего листка фасции Скарпа при хирургической коррекции рецидивного птоза молочной железы завантажити

 

Т.А. Тарасов, Р.О. Макєєв, Н.Є. Долгая. Клінічний випадок уперше встановленого діагнозу хвороби Крона під час оперативного втручання завантажити

 

ДІАБЕТОЛОГІЯ

 

Л.В. Журавлева, Е.М. Кривоносова. Комплексное применение бенфотиамина и альфа-липоевой кислоты у больных с диабетической холецистопатией завантажити

 

ІНФЕКЦІЇ

 

С.С. Лубяная, В.В. Макагонова, Р.А. Лыткин. Различные подходы в лечении и профилактике острой и хронической форм вульвовагинального кандидоза завантажити

 

МЕДИЧНА ОСВІТА

 

А.С. Свінціцький. Роль вільного доступу до сучасної фахової інформації на засадах доказової медицини в забезпеченні високої якості до- та післядипломної підготовки лікарів і надання медичної допомоги в Україні завантажити

 

А.С. Свінціцький, М.І. Загородний. Навчально-методичні засади викладання питань клінічної фармакології метаболічних препаратів у рамках дисципліни «Внутрішня медицина» завантажити

 

В.О. Мойсеєнко. Нефрологи на висоті завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6