Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

№2 (10), 2014


ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦЕНТОВАНА ТЕМА: МАНІФЕСТ МЕДИЦИНИ

 

5 А.С. Свінціцький. ДОКУМЕНТ ВРАЖАЮЧОЇ СИЛИ. МАНІФЕСТ МЕДИЦИНИ завантажити

 

6 М.І. Дземан. ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ ЦИЦУРІН: ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ НА ПОСТАТЬ ПЕРШОГО КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСОРА-ТЕРАПЕВТА (ЧАСТИНА ІІІ) завантажити

 

13 Ф.С. Цицурін. ВСТУП ДО КУРСУ ПРИВАТНОЇ ТЕРАПІЇ, СЕМІОТИКИ ТА КЛІНІКИ ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО -СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ завантажити

 

26 Ю.М. Панчишин, З.О. Гук-Лешневська, О.Ф. Мостова, Ю.В. Шулюк. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ З ГІПОХОЛЕСТЕРОЛЕМІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВЕЛИЧИНИ ІНДЕКСУ ДЕ РІТІСА завантажити

 

32 Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, О.М. Шевчун-Пудлик. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ завантажити


36 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ завантажити

 

БРОНХОЛЕГЕНЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

42 Л.В. Журавлева, Н.К. Александрова. МЕСТО ФИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ завантажити

 

ПСИХОСОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

49 І.Г. Палій, С.В.Заїка, Н.М. Миршук, І.В. Чернова. ПСИХОСОМАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ завантажити

 

АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

57 А. Таран, А. Остафійчук. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПУЛЬС-ТЕРАПІЇ ПРИ ДЕЯКИХ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ (НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ) завантажити

 

ГЕПАТИТИ

 

61 И.А. Зайцев, В.Т. Кириенко, А.И. Дюкарева, И.И. Ерохина, А.А. Заплотная, Т.С. Миронова. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИРИНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С завантажити

 

ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 

64 Р.В. Свістільнік. ВИКОРИСТАННЯ ГАБАПЕНТИНУ (МЕДІТАНУ) В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ НЕВРОЛОГА З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ завантажити

 

АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

 

71 A.S. Svintsitskyy. CURRENT PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANKYLOSING SPONDYLITIS завантажити

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

 

78 Н.В. Скрипник. ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА ІНСУЛІНОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ – ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ МІКРО- ТА МАКРОСУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ завантажити

 

ЗАКРЕПИ

 

87 Н.В. Чернега, М.Ф. Денисова, Н.Н. Музыка. ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ завантажити

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

91 Ю.Г. Віленський, І.А. Свінціцький. ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ ІВАНОВ: ВЕЛЕТЕНЬ ДУХУ Й НАУКИ завантажити

 

96 І.А. Свінціцький. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: МЕДИЧНІ АСПЕКТИ (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) завантажити

 

100 Медичні події завантажити

104 Передплата завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6
Template Joomla 1.6