Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

№1 (9), 2014


ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДОВА

 

5 А.С. Свінціцький. СУЧАСНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ завантажити

 

КАРДІОЛОГІЯ

 

11 Є.Х. Заремба, О.М. Голик, Н.О. Рак. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВАЗОРЕНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ЗУМОВЛЕНОЇ СТЕНОЗОМ ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ НИРКОВИХ АРТЕРІЙ НА ГРУНТІ ФІБРОМУСКУЛЯРНОЇ ДИСПЛАЗІЇ завантажити


15 Т.С. Міщенко, К.В. Харіна, Г.В. Лінська. BТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛАКУНАРНИМИ ІНФАРКТАМИ завантажити

 

20 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ (продовження) завантажити

 

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

 

25 Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СОЧЕТАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ завантажити

 

32 Л.В. Журавльова, Т.А. Моїсеєнко. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ РАЦІОНУ завантажити

 

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

37 Д.Г. Коньков, Г.Д. Коньков. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИРСУТНОГО СИНДРОМА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ АНТИАНДРОГЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ (ОБЗОР) завантажити

 

46 М.В. Власенко. ІНСУЛІНОТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ. ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРАКТИКУЮЧОГО ЛІКАРЯ завантажити

 

ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО- РУХОВОГО АПАРАТУ

 

50 А.С. Свінціцький. РОЛЬ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ завантажити

 

53 І.П. Катеренчук, Т.І. Ярмола. ГОСТРИЙ І ХРОНІЧНИЙ СУГЛОБОВИЙ БІЛЬ: ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ В ЗАГАЛЬНОЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ завантажити

 

НЕВРОЛОГІЯ

 

61 А.М. Харламова, Е.В. Лазарева, А.С.Мельниченко, Г.А. Городник. ДИАЛИПОН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ завантажити

 

66 М.Г. Матюшко, О.О. Плетінка, А.В. Тимрієнко, Н.В. Ралець. ПОСТГЕРПЕТИЧНА НЕВРАЛГІЯ  – ПРАВИЛЬНИЙ ДІАГНОЗ ТА ОПТИМАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД І ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) завантажити

 

70 В.М. Мардзвік, М.В. Мардзвік. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МЕДІТАН У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВТОРИННИМ СИНДРОМОМ НЕСПОКІЙНИХ НІГ завантажити

 

74 Н.В. Бобрик. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ У СВІТІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ завантажити

 

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

 

79 A. Makarevich, S. Lemiasheuskaya, A. Pochtavcev, A. Lemiasheuski, M. Nedzvedz. RESPIRATORY MUSCLES STATUS CHANGES DURING CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PROGRESSION завантажити

 

ГІНЕКОЛОГІЯ

 

89 А.В. Бойчук, В.О. Худоб’як. ВІРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ ЯК КОФАКТОР У РОЗВИТКУ ДИСПЛАЗІЙ І РАКОВИХ ПРОЦЕСІВ ШИЙКИ МАТКИ В ЖІНОК, ЯКІ ІНФІКОВАНІ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД) завантажити

 

ДЕРМАТОЛОГІЯ


93 Н.П. Красько, Н.Ю. Резниченко, Д.А. Равлюк, О.А. Левченко. КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА завантажити

 

КОМОРБІДНІ СТАНИ

 

97 И.А. Родионова, С.В. Скрипниченко, Т.С. Скрипниченко. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЦИТОПЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ И ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ) завантажити

 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

 

101 А.С. Свінціцький. НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ УПРОДОВЖ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ – ВИМОГА ЧАСУ завантажити

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

106 М.І. Дземан. ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ ЦИЦУРІН: ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ НА ПОСТАТЬ ПЕРШОГО КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСОРА-ТЕРАПЕВТА (ЧАСТИНА ІI) завантажити

 

116 Медичні події завантажити

120 Передплата завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6