Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

№4 (8), 2013


ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Вітаємо! завантажити

 

АКЦЕНТОВАНА ТЕМА: Ревматологія

 

7 А.С. Свінціцький. СУЧАСНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ завантажити

 

15 Л.В. Журавлева, Н.К. Александрова, В.А. Федоров, И.В. Летик, М.О. Гулида. ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТЕОАРТРОЗА завантажити

 

22 Г.О. Проценко. БЕЗПЕЧНІСТ Ь ЗАСТОСУВАННЯ НПЗП У РЕВМАТОЛОГІЧНІ Й ПРАКТИЦІ завантажити

 

26 Є.Х. Заремба, М.М. Вірна, М.П. Воляник. АТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ РЕВМАТИЧНОГО МІОКАРДИТУ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК) завантажити

 

Гастроентерологія

 

29 A.S. Svintsitskyy, K.M. Revenok, G.A. Solovyeva, I.V. Korendovych. BARRETT’S ESOPHAGUS IN PATIENTS WITHOUT CLASSIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE завантажити

 

33 И.П. Шлапак, А.И. Дацюк, Л.В. Дацюк. ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ РАННЕЙ ФАЗЫ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА завантажити

 

37 Н.В. Харченко, И.С. Марухно. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МОРИАМИН ФОРТЕ В ПРАКТИКЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ завантажити

 

Ендокринологія

 

41 В.І. Пантьо, С.С. Філіп, Ю.П. Скрипинець, Н.М. Логай, В.Р. Децик. ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАРНОГО ПРОЛОНГОВАНОГО ВВЕДЕННЯ ДІАЛІПОНУ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ НЕЙРОПАТИЧНО-ІНФІКОВАНОЮ ТА ЗМІШАНОЮ ФОРМАМИ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ завантажити

 

46 О.Я. Королюк, О.М. Радченко. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ІХС ІЗ УПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЮ ГІПЕРГЛІКЕМІЄЮ завантажити

 

52 В.Л. Орленко, А.С. Єфімов, К.Ю. Іваськіва. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНИХ ІНСУЛІНІВ ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ ФАРМАК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ завантажити

 

Кардіологія

 

57 І.П. Катеренчук, Л.К. Овчаренко, О.І. Катеренчук. КАРДІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВАЛЕРІАНИ, ГЛОДУ й ПУСТИРНИКА ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ ТА НАЙПОШИРЕНІШИХ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ завантажити

 

59 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія завантажити

 

64 И.А. Зупанец, Е.В. Герасименко, Н.П. Безуглая, В.В. Либина, И.Н. Орлов, И.В. Кудрис. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ГЕНЕРИЧЕСКИХ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ: ПУТЬ К АДЕКВАТНОМУ КОНТРОЛЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ завантажити

 

70 А.С. Свінціцький, Н.П. Козак, М.З. Микичак. ВПЛИВ ГІПЕРУРИКЕМІЇ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) завантажити

 

Захворювання органів дихання

 

74 М.І. Дземан. СИНДРОМ СОННОГО АПНОЕ (ЛЕКЦІЯ) завантажити

 

78 М.А. Андрейчин, В.С. Копча, В.Д. Москалюк, О.М. Гиріна, Я.І. Йосик. ПОСТУП У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГРИП ТА ІНШІ ГРВІ завантажити

 

85 B. Kemmerich. ФИТОТЕРАПИЯ ОСТРОГО БРОНХИТА С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ завантажити

 

Гепатологія

 

89 В.П. Малый, Д.Б. Пеньков, О.И. Чирюкина. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИКЛОФЕРОНА В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ГЕПАТИТА С (HCV-ИНФЕКЦИИ) завантажити

 

Імунологія

 

96 О.В. Назар. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ завантажити

 

Історія медицини

 

103 І.А. Свінціцький. НАУКОВІ ФОРУМИ ДО СТОРІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА А.П. ПЕЛЕЩУКА завантажити

 

106 М.І. Дземан. ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ ЦИЦУРІН : ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ НА ПОСТАТЬ ПЕРШОГО КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСОРА-ТЕРАПЕВТА (ЧАСТИНА І) завантажити

 

116 АКАДЕМІКУ М.М. АМОСОВУ – 100 років завантажити


Рецензії

 

118 І.В. Ніженковська. НЕОБХІДНИЙ ТА СВОЄЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ завантажити


120 Пост-реліз завантажити

122 Анонс медичних подій завантажити

124 Передплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6