Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

 

№2 (6), 2013ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Вітаємо з ювілеєм! завантажити

ПЕРЕДОВА


7 А.С. Свінціцький. Здоров’я населення як важливий чинник державотворення та національної безпеки завантажити

АКЦЕНТОВАНА ТЕМА: Кардіологія

 

14 І.П. Катеренчук, О.О. Погребняк. Вплив комбінації l-аргініну з інозином на показники  ендотеліальної дисфункції та якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу завантажити

17 М.І. Загородний, І.А. Свінціцький. Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії: сучасні погляди на причини й механізми розвитку, діагностику та корекцію завантажити

28
О.Е. Базыка. Некоторые аспекты лечения хронической сердечной недостаточности І-ІІ ФК по NYHA завантажити

31
Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (витяг) завантажити

37 Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.С. Була, О.В. Заремба, О.В. Смалюх. Вплив комбінованого антигіпертензивного засобу тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію завантажити

40 М.Г. Ілляш, О.Є. Базика, О.С. Старшова. Деякі аспекти комбінованого лікування артеріальної гіпертензії завантажити

 

43 Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія завантажити

52 І.П. Катеренчук, В.М. Ждан, О.І. Катеренчук. Депресія як незалежний фактор кардіоваскулярного ризику та її значення на різних етапах серцево-судинного континууму завантажити

58 О.М. Радченко, О.Я. Королюк. Діагностичне та прогностичне значення визначення глікозильованого гемоглобіну – метаболічного маркера пошкодження (огляд літератури та власні дослідження) завантажити

61 К.О. Зуєв, Д.Г. Когут. Чи завжди ліпідограма дає відповідь на запитання лікаря та пацієнта? завантажити

68 А.И. Фролов. Диагностика и лечение нарушений ритма сердца завантажити

 

73 Х.М. Крус-Фернандес, Л. Лопес-Бескос, Д. Гарсия-Дорадо, В. Лопес Гарсия-Аранда, А. Кабадес, Л. Мартин-Хардаке, Х.А. Веласко, А. Кастро-Бейрас, Ф. Торрес, Ф. Марфил, Е. Наварро. Рандомизированное сравнительное исследование трифлузала и АСК после острого инфаркта миокарда завантажити

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

 

77 В.И. Пашковский, Т.В. Юдина. Применение препарата Витаксон® в комплексном лечении болевого синдрома у пациентов с полинейропатиями завантажити

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

 

80 Є.Х. Заремба, О.М. Голик, Н.О. Рак. Випадок раку прямої кишки IV стадії з множинними метастазами в печінку завантажити

 

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

83 М.В. Зяблицева. Эффективность применения препарата Фармасулин® в базисно-болюсном режиме инсулинотерапии завантажити

ІНТЕСТИНАЛЬНІ РОЗЛАДИ

 

87 І.Г. Палій, К.В. Баранніков. Сучасний погляд на діагностику та лікування функціональної диспепсії завантажити

ГІНЕКОЛОГІЯ

 

93 С.А. Ласачко. Заболевания молочных желез в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине: чья зона ответственности? завантажити

ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

 

98 М.Б. Щербинина. Обоснование эффективности препарата Сирин у пациентов после холецистэктомии завантажити

ГЕПАТОЛОГІЯ

 

102 М.Б. Щербинина, Т.В. Майкова. Первый опыт применения real-time эластографии при заболеваниях печени различного генеза завантажити

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

106 М.І. Дземан. Терниста доля українських лікарів. Покоління втрачених можливостей: брати Юрій та Олександр Вороні (частина 2) завантажити

114 ПОСТ-РЕЛІЗ завантажити

 

118 АНОНС МЕДИЧНИХ ПОДІЙ завантажити

 

122 ПЕРЕДПЛАТА завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6