Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

 

 

№1 (1), 2012ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 


Привітання читачам завантажити


 

АКЦЕНТОВАНА ТЕМА НОМЕРА

Синдром болю в клінічній практиці

 

 

ПЕРЕДОВА СТАТТЯ

 

5 Свінціцький А.С. Больовий синдром при ревматичних захворюваннях і його лікування в амбулаторних умовах завантажити

 

12 Клюсов О.М., Калачов О.В., Вакуленко Г.О., Кужель І.Р. Основні аспекти адекватного знеболення онкологічних хворих завантажити

 

15 Колесник В.Л. Психоемоційний стан жінок репродуктивного віку, які страждають на хронічний сальпінгоофорит завантажити

 

17 Мищенко Т.С., Деревецкая В.Г., Мищенко В.Н., Кабачная И.В. Применение препаратов Нормовен и Тизалуд у больных с головной болью напряжения завантажити

 

21 Свінціцький А.С., Антоненко А.В., Корендович І.В. Роль інгібіторів протонної помпи в лікуванні та профілактиці гастропатій, пов’язаних із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів завантажити

 

26 Царенко А.В., Висоцька О.І., Шекера О.Г., Виноградова Г.М. Питання контролю хронічного больового синдрому в паліативних хворих у програмах післядипломної підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини завантажити

 

 

НЕВРОЛОГІЯ

 

33 Багирь Л.В., Батышева Т.Т., Бойко А.Н., Костенко Е.В., Маневич Т.М., Матвиевская О.В. Опыт применения фенотропила при лечении амбулаторных больных в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта завантажити


40 Мурашко Н.К., Сулік Р.В. Аналіз клінічних варіантів та форм синдрому хребтової артерії у хворих із поєднаним інтра- та екстравазальним ураженням хребтових артерій завантажити

 

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

46 Катеренчук І.П., Гречана Т.О. Зміни мікробіоценозу товстої кишки та можливості їх корекції у пацієнтів із антибіотикоасоційованим дисбіозом завантажити

 

52 Журавлева Л.В., Кривоносова Е.М. Применение альфа-липоевой кислоты в комплексном лечении хронических заболеваний желудка пациентов с сахарным диабетом

завантажити

 

59 Степаненко В.І., Коновалова Т.С., Степаненко Р.Л. Генітальна папіломавірусна інфекція: етіопатогенез, розповсюдженість і клініко-діагностичні аспекти завантажити

 

 

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

 

67 Дземан М.І. Дихальна недостатність. Класифікація та діагностичні критерії завантажити

 

71 Андрух В.С., Андрух В.Н. Особливості ведення кашлюку в дітей у практиці сімейного лікаря завантажити

 

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

74 Дземан М.І. Витоки традицій української медицини та передумови її інтеграції в матеріально-духовну культуру в стародавню добу та середньовіччя завантажити

 

 

КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ

 

84 Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги: ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: СТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ НАПРУГИ (первинна медична допомога) завантажити

 

 

90 Анонс медичних подій завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 


Joomla 1.6
Template Joomla 1.6