Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

№3 (19), 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

 

5 ПЕРЕДМОВА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

6 Динник Н.В., Cвінціцький А.С., Соловйова Г.А., Богомаз В.М. Метод модифікації способу життя в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки


9 Дорофеев А.Э., Руденко Н.Н., Деркач И.А. Матриксные металлопротеиназы и их тканевой ингибитор у больных воспалительными заболеваниями кишечника

12 Корендович І.В., Бабенко Т.О. Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту в дітей та підлітків

17 Свінціцький А.С., Ревенок К.М., Корендович І.В., Голишева І.Є., Бердник І.О. Клінічний випадок первинного склерозивного холангіту в дівчини 28 років

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

21 Журавлeва Л.В. , Шеховцова Ю.А. Коморбидность хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2: возможные варианты фармакотерапии

26 Власенко М.В., Кучевська Н.В., Кривов’яз Ю.О., Секрет Т.В. Метформін у лікуванні цукрового діабету 2-го типу: у фокусі уваги — клінічні аспекти

КАРДІОЛОГІЯ

31 Свінціцький І.А. Ішемічна хвороба серця в пацієнтів молодого віку: сучасні аспекти проблеми

38 Катеренчук І.П. Шляхи медикаментозної корекції N o-залежної кардіоваскулярної патології в пацієнтів літнього й похилого віку

НЕВРОЛОГІЯ

45 Волошина Н.П., Василовский В.В., Черненко М.Е., Вовк В.И. Седафитон Форте в лечении нарушений циркадных ритмов


РЕВМАТОЛОГІЯ

49 Свінціцький А.С. Подагра: сучасні погляди на діагностику та лікування


ПУЛЬМОНОЛОГІЯ


57 Макаревич А.Э. К проблеме клинических фенотипов хронической обструктивной болезни легких


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

68 Климанська Л.А., Голубовська О.А. Деякі актуальні питання коінфекції ВІЛ/туберкульоз

ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА

73 Ревенок К.М., Горголь В.А., Пузанова О.Г. Доказовий підхід у клініці внутрішніх хвороб: розвиток і перспективи


НАНОМЕДИЦИНА

81 Чекман І.С. Капіляри: фізіологічні, біохімічні, фармакологічні властивості, наномеханізми функціонування

БІОЕТИКА

88 Пиріг Л.А. Медична деонтологія та її засади в клінічній нефрології

АЛЬТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

92 Курильчик А.В., Смирнова Е.В., Бульда В.И. Озонотерапия в современной клинической практике


МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

95 Богомаз В.М., Сондак М.С., Могила О.І. Оцінка використання Інтернету для медичних потреб пацієнтами міста Києва

ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ

99 Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2)

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

116 Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О. Школа професора А.П. Пелещука та українська мова

118 МЕДИЧНІ ПОДІЇ

Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика